14 november 2013 | de Oude School in Kortenhoef

1. Herinnering aan de ledenbijeenkomst 2. Oproep aan leden

Gemeentelijke samenwerking

Op de agenda staat de gemeentelijke samenwerking. De gemeente Wijdemeren is gestart met de samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht (Maarssen e.o.). Deze samenwerking wordt aangeduid met SWW (Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren). PvdA en Groen Links zijn het hier niet mee eens, omdat het gaat om alleen maar kleine en versnipperde gemeenten die niet de benodigde sterkte hebben om de vele taken die op de gemeenten af komen het hoofd te kunnen bieden. Op deze avond informeren we u over de stand van zaken en over het door ons gewenste alternatief.

Oproep aan leden en belangstellenden

De gemeenteverkiezingen komen er aan (19 maart 2014). We hebben een goede kandidatenlijst nodig (samen met Groen Links), een daadkrachtig bestuur en actieve mensen om de verkiezingen goed te laten verlopen en ook daarna een daadkrachtige fractie te zijn. We hebben een sterke basis, maar kunnen meer mensen gebruiken!

Dus:

Wilt u lid worden van de fractie van de PvdA en op de kandidatenlijst komen, of wilt u fractie assistent worden? Of misschien kent u iemand die daar belangstelling voor heeft?
Voor de komende periode gaat het om een gezamenlijke fractie met Groen Links. We vormen straks samen een kleine maar actieve fractie die de linkse krachten in Wijdemeren bundelt. Afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen maken de fractieleden deel uit van de gemeenteraad en zien zij toe op het beleid van burgemeester en wethouders.

Hebt u belangstelling om toe te treden tot het PvdA bestuur of kent u iemand die daar mogelijk belangstelling voor heeft? Het bestuur bepaalt samen met de fractie het beleid van de PvdA Wijdemeren. Het bestuur komt ongeveer maandelijks bijeen.

Wilt u helpen bij de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Er is van alles te doen, het kan ook gaan om kleine, eenmalige klusjes. Misschien samen met uw buurman of buurvrouw?

Wanneer u nieuwsgierig bent naar deze werkzaamheden kunt u bellen of mailen met ondergetekende, Nicolette Warmenhoven, secretaris van de PvdA Wijdemeren. M. 06 53 404610, email nwarmenhoven@okapiadvies.nl.