27 oktober 2014, om 23:00 | Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 Loosdrecht

Leden vergadering PvdA en Groenlinks

Op maandag, 27 oktober a.s. om 20.30 uur vindt een ledenvergadering plaats voor de leden van de PvdA en Groen Links Wijdemeren, in het Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht.

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen die we met u willen bespreken. Ten eerste de meerjarenbegroting 2015 – 2018 van de gemeente, en ten tweede de gemeentelijke samenwerking. Zoals u in onder meer in de laatste Nieuwsster hebt kunnen lezen zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande.

Onze fractieleden Stan Poels en Ram Lachman en de wethouder Sandra van Rijkom zullen aanwezig zijn om ons bij te praten.

De begroting kunt u bekijken op de website van de gemeente Wijdemeren. Kies op de homepage ‘Vergaderstukken gemeenteraad’ en kies op de kalender: 28 oktober: Commissie Bestuur en Middelen.
Voor het onderwerp gemeentelijke samenwerking is de verkenning van de provincie in Gooi en Vechtstreek relevant. U kunt de reactie van de gemeenteraad eveneens op de site van de gemeente inkijken: Vergaderstukken gemeenteraad – 9 oktober – Brief Gemeenteraad over zienswijze……

De agenda voor 27 oktober ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Begroting
  4. Gemeentelijke samenwerking, w.o. de reactie van de gemeenteraad op het rapport van de verkenners.
  5. W.v.t.t.k.
  6. Sluiting

Wij hopen u allen op 27 oktober te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de PvdA Wijdemeren,

Nicolette Warmenhoven, secretaris