9 mei 2017, om 23:00 | Oude School,Kortenhoefsedijk 45 in Kortenhoef.

Ledenvergadering 9 mei

Het bestuur van de PvdA Wijdemeren nodigt u van harte uit voor een ledenvergadering op 9 mei a.s. om 20.00 uur in de Oude School,Kortenhoefsedijk 45 in Kortenhoef.

 

De agenda is als volgt:

  1. Opening en welkom door de voorzitter, Lia Moote
  2. Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De afgelopen vier jaar heeft de fractie samen met Groen Links een lijst en een fractie gevormd.  Wij stellen voor deze samenwerking te continueren.

  1. Situatie bestuur PvdA Wijdemeren. In de ledenvergadering van 11 oktober 2016 is de penibele situatie van het bestuur geschetst. De bestuurlijke capaciteit is onvoldoende.Wij stellen voor om vooruitlopend op een Gooise PvdA afdeling, te starten metsamengaan met de PvdA afdeling Hilversum na de verkiezingen van 2018. Toelichting Lia Moote
  2. Jaarrekening 2016, toelichting Kees Hardam.
  3. Stand van zaken Regionale Samenwerking, fusieperikelen.Toelichting Sandra van Rijkom.

Wij stellen voor om na de vergadering, bij de borrel nog even na te praten over de voor onze partij zo slecht verlopen tweede kamer verkiezingen.

 

Graag uw aandacht voor onze befaamde Rood/Groene wandeling die we op zondag 21 mei weer gaan lopen. We verzamelen om 10.30 uur. bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Noordereinde 54b, 1243 JJ ’s-Graveland. Laat even weten of u komt. liamoote@hetnet.nl

 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten en nodigen extra onze nieuwe leden uit om te komen.

 

Met vriendelijke groet, namens PvdA Wijdemeren

Lia Moote, voorzitter/secretaris

  1. 0651693525