15 september 2014 | de Oude School in Kortenhoef

Ledenvergadering afd. Wijdemeren

Zoals jullie natuurlijk weten zijn wij in maart samen met GroenLinks de gemeenteraadsverkiezingen ingegaan en dat heeft geresulteerd in twee raadszetels en een wethouder! Tegelijkertijd zijn we nog steeds een eigen partij met een eigen bestuur, en er zijn een aantal onderwerpen die besproken moeten worden.

  • Het voorzitterschap van het PvdA Bestuur.
    Kees Bosdijk legt na 4 jaren trouwe dienst het voorzitterschap neer. Het bestuur heeft een kandidaat om hem op te volgen: Lia Moote. Wij zijn heel blij dat zij met haar ruime ervaring hiertoe bereid is. Maar natuurlijk mag u als PvdA lid  kandidaten voordragen. Kees blijft trouwens wel lid van het bestuur, als de afdeling dat wil.
  • Presentatie van de gemeenschappelijke PvdA-GroenLinks website
    Er blijft ook een eigen PvdA website; de beide websites zullen naar elkaar doorverwijzen.
  • Actualiteit.
    Toelichting van onze wethouder, Sandra van Rijkom. Onder meer huidige stand van zaken Ombudsfunctie.

Daarom beleggen we op maandag 15 september aanstaande nog een aparte vergadering voor de PvdA leden, in de Oude School in Kortenhoef om 20.00 uur.

Wij hopen velen van u te kunnen begroeten de 15de september!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de PvdA Wijdemeren

Nicolette Warmenhoven,
secretaris