21 oktober 2015, om 23:00 | Oude School, Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef

PvdA en GroenLinks Wijdemeren organiseren bijeenkomst ‘Woningen voor mensen met een kleine beurs’.

Op 21 oktober a.s. om 20.30 uur organiseren PvdA en Groen Links, aansluitend aan de gezamenlijke ledenvergadering, een bijeenkomst over het woningbeleid in Wijdemeren.  Alle belangstellenden zijn hierbij welkom.
Aanwezig is Jos Flemminks Smid, directeur van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Hij zal vertellen over het werkterrein van de corporatie in Gooi en Omstreken, waaronder Wijdemeren. Bijvoorbeeld het aantal (actieve) woningzoekenden, leeftijdopbouw en dergelijke.

Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
–    Wat kan de gemeente doen om meer woningen te bouwen?
–    Heeft Gooi en Omstreken voldoende middelen?
–    Wat worden de regels voor duurzaam bouwen?
–    Hoe zit het met de bouwgrond?

De avond vindt plaats in de Oude School, Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef
We hopen op een goede opkomst!

Informatie bij de secretaris van de PvdA, Nicolette Warmenhoven, nwarmenhoven@okapiadvies.nl. Tel. 06 53 404610