Door Sandra van Rijkom, PvdA op 16 november 2013

1ste gezamenlijke ledenbijeenkomst PvdA en Groen Links in Kortenhoef

FRACTIES TREKKEN SAMEN OP EN HUIDIGE FRACTIEVOORZITTERS DRAGEN STOKJE OVER.

Woensdag 14 november was een historische dag voor de twee partijen. Voor de zomer hebben de leden van Groen Links en PvdA groen licht gegeven voor de samenwerking tussen de twee partijen. Direct na de zomer zijn de twee fracties vervolgens begonnen met samenwerking. De commissie- en raadsvergaderingen worden in gezamenlijkheid voorbereid en de lokale politiek  wordt goed op elkaar afgestemd. Afgelopen donderdag was het voor het eerst dat de besturen en de leden elkaar troffen in een gezamenlijk bijeenkomst in de Oude School te Kortenhoef.

De agenda betrof het met elkaar evalueren van de algemene beschouwingen, de ontwikkelingen op het Sociaal Domein (dit betreft het overdragen van taken zoals de zorg voor jeugd en een deel van de AWBZ naar de gemeenten) en de samenwerking van de gemeente met Stichtse Vecht en Weesp (SWW). Tijdens de toelichting op de algemene beschouwingen hebben zowel de huidige fractievoorzitter van Groen Links Felix Flameling als de huidige Fractievoorzitter van de PvdA Jan Hermans aangegeven het politieke toneel na de verkiezingen te willen verlaten om het stokje over te dragen aan onder andere Stan Poels voor Groen Links en Sandra van Rijkom van de PvdA.

ZORGEN OM GEVOLGEN SAMENWERKING SWW IN HET SOCIAAL DOMEIN

Ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein,  alles wat er in de directe leefomgeving van inwoners van Wijdemeren gaat veranderen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, de Participatiewet en de wet op de Jeugdzorg, is uitgebreid aan de orde geweest. Dit ook in verband met de gekozen route voor de samenwerking binnen SWW verband. PvdA en Groen Links hebben zich vanaf het begin zeer kritisch opgesteld tegen deze gekozen route en hebben gezamenlijk oppositie gevoerd.

Het grootse bezwaar van beide partijen tegen de samenwerking is gestoeld op de ontstane versnippering van taken en verantwoordelijkheden. Wijdemeren heeft op het gebied van het Sociaal Domein nu afspraken gemaakt binnen SWW verband maar heeft daarnaast nog veel overeenkomsten lopen met het gewest Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is SWW gericht op Utrecht West, waarbij PvdA en Groen Links de vraag hebben gesteld wat dit betekent voor de bereikbaarheid van de zorgvoorzieningen van onze inwoners richting de toekomst.

De stelling van beide partijen op het terrein is dan ook dat zorgvoorzieningen dichtbij en voor de doelgroep die het echt nodig heeft bereikbaar moeten zijn en blijven. Gezien het enorme belang voor de inwoners van Wijdemeren zullen beide partijen blijven meedenken maar tegelijkertijd de ingezette koers zeer kritisch blijven benaderen en stelling nemen.

WE VRAGEN UW MENING HIEROVER

Beide partijen willen graag weten wat de inwoners van Wijdemeren vinden van onder andere deze samenwerking in SWW verband, maar ook wat voor u van belang is in uw directe leefomgeving. De aankomende weken zullen wij aan verschillende wijken in verschillende woonkernen een bezoek brengen. Wij ontmoeten u graag!

Sandra van Rijkom, PvdA

Sandra van Rijkom, PvdA

Beste lezer, inwoner van Wijdemeren, Ik ben nu bijna 4 jaar wethouder binnen de gemeente Wijdemeren, met veel plezier. Het plezier in het werk werd medebepaald door de goede samenwerking met de collega’s van het CDA de VVD en later Dorpsbelangen. Een korte weergave van de ontwikkelingen over de afgelopen 4 jaar; Wij hebben als

Meer over Sandra van Rijkom, PvdA