Door Sandra van Rijkom, PvdA Wethouder op 19 januari 2014

Het behouden van speelplaatsen en creëren van speelplekken

‘Ruimte om buiten te spelen’ zo luidde de kop van het raadsvoorstel. In 2007 heeft de gemeenteraad de nota Openbare Speelruimte 2007-2011 vastgesteld met het doel een kader te hebben voor de aanleg, (her) inrichting en vervanging van speelvoorzieningen. In het stuk was te lezen dat er meerdere redenen zijn om het speelruimte beleid te herzien. De voornaamste reden echter is dat op het budget bezuinigd moet worden. Dit betekent in de praktijk dat afgeschreven toestellen in het kader van de gestelde veiligheidseisen worden weggehaald en dat er niets voor terug komt.
PvdA en Groen links hebben aangegeven begrip te hebben voor de bezuinigingen, maar zijn tevens van mening dat er ook alternatieven mogelijk zijn die nu niet worden meegenomen. Buiten spelen is belangrijk. PvdA en Groen Links hebben aangegeven dat het ‘buitenspeelbeleid’ daarom ook eigenlijk onderdeel zou moeten zijn van het jeugdbeleid binnen de gemeente. Buitenspelen beïnvloed de sociale ontwikkeling van het kind. Tevens bevordert buitenspelen de leefbaarheid in buurten en wijken en is dus cruciaal. Een voorwaarde daarbij is dat de speelplaatsen uitdagend en aantrekkelijk moeten zijn. PvdA en Groen Links zien deze ontwikkeling wel bij de schoolpleinen.
De openbare speelplaatsen in buurten en wijken kunnen ook aantrekkelijk blijven voor kinderen, ook zonder daarbij dure speeltoestellen te hoeven plaatsen. Goede voorbeelden daarvan zijn te vinden bij een aantal kinderopvang instellingen in Wijdemeren. Deze zogenaamde natuurspeeltuinen zijn aangelegd met natuurlijke materialen. Deze materialen zijn duurzaam, uitdagend en veel onderhoudsarmer dan de reguliere speeltoestellen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zou er binnen Wijdemeren veel meer samengewerkt moeten worden tussen gemeente, kinderopvanginstellingen, sportverenigingen en inwoners . Kinderopvanginstellingen hebben in de loop der jaren veel kennis en kunde op gebouwd op dit gebied, aldus PvdA en Groen Links. Deze instellingen willen vast en zeker meewerken als zij, wanneer de speelplaats klaar is, bijvoorbeeld reclame mogen maken op de gerealiseerde speelplaats. Samen sterk en slim, zou het motto moeten zijn, aldus PvdA en Groen Links, dan creëer je mogelijkheden. Deze creativiteit wordt nu volledig gemist in de nota en dat is jammer, een gemiste kans volgens PvdA en Groen Links.

Sandra van Rijkom, PvdA Wethouder

Sandra van Rijkom, PvdA Wethouder

Elke keer als me gevraagd wordt hoe lang ik in Wijdemeren woon, ben ik verbaasd over mijn antwoord – nu al weer zo’n 11 jaar, ongemerkt verstrijkt de zoete tijd. Geboren en getogen te Utrecht, studeerde ik af in Amsterdam. Wijdemeren is in al die jaren altijd mijn groene achtertuin geweest, alwaar ik graag recreëerde

Meer over Sandra van Rijkom, PvdA Wethouder