Door Sandra van Rijkom, PvdA op 17 maart 2014

Korte samenvatting van “het canvassen” door PvdA-GroenLinks Wijdemeren langs alle dorpskernen van Wijdemeren.

“Canavassen” is het bezoeken van inwoners van een gemeente en met hen in discussie gaan over wat hen bezig houdt en wat de rol van de gemeente daarbij is c.q. zou moeten zijn.

Op 28 december 2013  zijn PvdA-Groen Links de rondgang gestart met een oliebollen actie. De bewoners van onze verzorgingstehuizen werden bezocht en op een oliebol getrakteerd.  Het oude politieke jaar werd daarmee uitgeluid om met een frisse start het nieuwe politieke jaar2014  in te luiden.

Vervolgens is een bezoek gebracht aan de dorpskern Nieuw-Loosdrecht.  In de weken daarna zijn Kortenhoef, Nederhorst den Berg en Ankeveen bezocht. Tijdens de huis-aan- huis bezoeken zijn in alle woonkernen dezelfde vragen gesteld; Wat is het  grootste pluspunt aan jouw buurt? Wat is het grootste minpunt aan jouw buurt? Wat zou je in jou buurt willen veranderen?
De algemene conclusie is dat de meeste inwoners van Wijdemeren tevreden zijn over hun woon- en leefomgeving. Men geniet van de rustige woonomgeving, de kind vriendelijkheid, de mooie natuur, er is in het algemeen voldoende parkeergelegenheid en de sociale samenhang is heel behoorlijk. Dit gold zeker voor de inwoners van Nieuw-Loosdrecht. Zij pleitten tevens voor het behoud van de bibliotheek en van het lokale zwembad. In Kortenhoef werd net als in Nederhorst den Berg als minpunt het onderhoud aan de speeltuintjes aangegeven. Tevens is aangegeven dat men vooral in Nederhorst den Berg last had van hondenpoep. De inwoners gaven aan dat het plaatsen van prullenbakken een goede oplossing zou kunnen zijn. Door de inwoners van alle dorpskernen werd het signaal gegeven dat er te weinig te doen is in de kernen voor de jongeren.

De opgeheven buslijn in Nederhorst den Berg wordt als groot gemis ervaren. Vooral voor de inwoners die niet in het bezit zijn van een auto of niet kunnen autorijden of voor wie het niet mogelijk is met de fiets boodschappen kunnen doen, is het lastig om bij de winkels te kunnen komen. Het winkelaanbod in Nederhorst den Berg wordt als klein ervaren. De inwoners van Nederhorst den Berg gaan daarom ook winkelen in Kortenhoef. Ook in Ankeveen wordt een goede busverbinding gemist.

De vrijwillige inzet van onze inwoners in de verschillende kernen is groot. Zo ligt de organisatie van de weekmarkt in Ankeveen bijvoorbeeld bij vrijwilligers. De gezelligheid van de markt hebben wij mogen ervaren op zaterdag 1 maart 2014.  Vanuit een eigen marktkraam , fraai rood en groen gekleurd door posters en ballonnen,  heeft een team van PvdA-GroenLinks contact gezocht met de bezoekers van de markt en met hen gesproken over  politiek, de komende gemeenteraadsverkiezingen en  Ankeveense aangelegenheden.

Op zaterdag 8 maart 2014 hebben leden en sympathisanten van de PvdA en Groen Links, op groen-rood versierde fietsen, een fietstocht gemaakt (via de Intratuin ) over de Emmaweg,  Koninginneweg en Cannenburgerweg (de zogenaamde EKC-wegen) naar De Drie Dorpen. In De Drie Dorpen hebben we gesproken met omwonenden van deze Vaartwegen over de verkeersproblematiek in het algemeen en over de bloembakken in het bijzonder. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.  Diverse opties/ oplossingen zijn de revue gepasseerd . Deze zullen wij  gebruiken bij de verdere  besluitvorming over de Vaartwegen die direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. weer wordt opgepakt.

canvas1canvas2

Ook de betrokkenheid van onze kinderen bij wat er in de dorpskernen leeft is groot. Dat bleek wel uit het verkiezingsdebat van 12 maart jl. op de Curtevenneschool. De kinderen hadden scherpe vragen aan de politici over hun leefomgeving. Vervolgens hebben de kinderen  allemaal een stem uitgebracht op hun favoriete partij.

Voor de PvdA Groen Links Wijdemeren is het contact met de inwoners van grote waarde geweest.  De informatie die wij hebben opgehaald nemen wij mee naar de commissie- en de gemeenteraadsvergaderingen. Ook na de verkiezingen van 19 maart 2014 zullen wij de dorpskernen blijven bezoeken om in gesprek te blijven met onze inwoners. Het canvassen “smaakte naar meer” Wij danken iedereen die ons te woord heeft willen staan voor zijn of haar inbreng en tijd.

canvas3

Het team van PvdA-Gr Links.

Sandra van Rijkom, PvdA

Sandra van Rijkom, PvdA

Beste lezer, inwoner van Wijdemeren, Ik ben nu bijna 4 jaar wethouder binnen de gemeente Wijdemeren, met veel plezier. Het plezier in het werk werd medebepaald door de goede samenwerking met de collega’s van het CDA de VVD en later Dorpsbelangen. Een korte weergave van de ontwikkelingen over de afgelopen 4 jaar; Wij hebben als

Meer over Sandra van Rijkom, PvdA