Door op 16 mei 2013

Secretariaat van PvdA Wijdemeren

Na 7 jaar trouw gezorgd te hebben voor het secretariaat van de afdeling Wijdemeren draagt Jolanda Hagen haar functie over aan Nicolette Warmenhoven, die kort geleden tot het bestuur van de PvdA is toegetreden. U kunt op de website lezen wie Nicolette is. We willen Jolanda op deze plaats vast heel hartelijk bedanken voor haar goede zorgen; natuurlijk nemen we op de volgende ledenvergadering nog officiëel afscheid van haar.

Met vriendelijke groet,

Nicolette Warmenhoven
Bestuur PvdA Wijdemeren, secretaris
M. 06 53 404610
E. nwarmenhoven@okapiadvies.nl