Een sociaal minimabeleid

Een sociaal minimabeleid is bij ons in goede handen. Wij zullen ons hard maken om te realiseren dat al onze inwoners volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.