Penningmeester

Kees Hardam, PvdA

Kees Hardam, PvdA

Over Kees Hardam, PvdA

keeshardam@gmail.com

Juist in deze tijd wil ik mijn bijdrage leveren aan de basiswaarde van de PvdA: eerlijk delen. Bezuinigingen raken gemeentes hard en zullen ook in de komende periode hun weerslag hebben op gemeentelijk beleid. Hoewel er minder geld beschikbaar is, bieden ze kansen voor de gemeente om invloed te vergroten en dienstverlening te verbeteren. Ik wil voor alles dat Wijdemeren een sociale gemeente is, die goede zorg levert. Alles in het werk stellen om het samen leven, echt betrokken op elkaar, te bevorderen. De vrijwilligers steunen, omdat ze het cement van onze samenleving zijn in allerlei organisaties en bij veel evenementen. Zorgen voor een goed jeugdbeleid, maar ook zorgen dat het groeiende aantal 65 plussers actief kan blijven deelnemen aan de gemeenschap. Daarnaast wil ik bijdragen aan een goed, stabiel bestuur.