27 april 2013 | WTC Expo Heliconweg 52 Leeuwarden

Laat uw stem horen!!! Kom naar het PvdA Congres in Leeuwarden

Het Congres van de Partij van de Arbeid komt weer bijeen op zaterdag 27 april, dit keer in Leeuwarden. Belangrijke agendapunten op dit congres zijn de resolutie ‘Tussen leden en leiders’ over ledendemocratie binnen de partij, de congresvoorstellen voor kandidaatstelling en de resolutie ‘Over wat van Waarde is’ over de kracht als gemeenschap. Je vindt de resoluties en voorstellen in de congresstukken (pdf) >