Standpunten

Zoeken

Bestrijden van de jeugdwerkloosheid

Inzetten op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid, samen met de regionale partners en het bedrijfsleven.

Lees verder

Bezuinigingen terugdraaien op het onderhoud

Bezuinigingen terugdraaien op het onderhoud van openbare ruimte, met name van de groenvoorzieningen. De verloedering moet stoppen!

Lees verder

Duurzaamheid, natuurbehoud, zon- en windenergie

Veel meer aandacht voor duurzaamheid, natuurbehoud, zon- en windenergie en een duurzaam inkoopbeleid in onze gemeente, waarbij een voorbeeldfunctie voor de gemeente Wijdemeren is weggelegd. Voorbeelden:  in onze gemeente is veel dakoppervlak van openbare gebouwen en particuliere huizen beschikbaar voor zonnepanelen. We zijn voor aanpak van het cabombaprobleem in Loosdrecht en staan achter de 4D’s

Lees verder

Een sociaal minimabeleid

Een sociaal minimabeleid is bij ons in goede handen. Wij zullen ons hard maken om te realiseren dat al onze inwoners volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Lees verder

Geen euro meer naar de vaartwegen

Geen euro meer naar de vaartwegen in Kortenhoef en ’s-Graveland. Na jaren experimenteren zonder verbetering van de verkeerssituatie in de dorpen is het nu klaar. Van ons mogen de bloembakken weg.

Lees verder

Levensbestendig bouwen sociale huur/koopwoning

Bouwen van levensbestendige woningen in de categorie sociale huur of koopwoning/appartementen tot een maximale prijs van € 180.000,-.

Lees verder

Op peil houden leefbaarheid in woonkernen

Op peil houden van de leefbaarheid in de woonkernen door het behouden van winkel-, sport- speel- en bibliotheekvoorzieningen.

Lees verder

Participatie van lokale ondernemers stimuleren

Participatie van lokale ondernemers stimuleren op het gebied van recreatie, toerisme en detailhandel.

Lees verder

Veiligheid verkeersdeelnemers verbeteren

De veiligheid voor verkeersdeelnemers met name voetgangers en fietsers verbeteren door stringente handhaving van de regels.

Lees verder

Verliesgevende grondexploitaties snel afwikkelen

Verliesgevende grondexploitaties snel en efficiënt afwikkelen, zodat er een sluitende (meerjaren-) begroting komt.

Lees verder

Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers

Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en andere vrijwilligers door goed functioneren van de sociale wijkteams.

Lees verder

Zorgtaken: wij kiezen sociale wijkteams

Voor de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke zorgtaken kiezen wij voor sociale wijkteams, die vanuit wijkcentra (zoals bijv. de Dobber) hun werk kunnen doen.

Lees verder