27 augustus 2014, om 21:00 | Jaarmarkt Loosdrecht

Stand PvdA-GroenLinks op de Jaarmarkt Loosdrecht

U merkt wel dat wij goed uitgerust zijn van de vakantie, gezien het aantal berichten! Graag vragen wij nog uw aandacht voor het volgende.

Op 27 augustus a.s. vindt de traditionele jaarmarkt plaats in Loosdrecht. Daar zal ook een stand zijn van PvdA-GroenLinks. De bemensing van de stand is geregeld.

Het is altijd leuk wanneer u als lid even komt ‘buurten’ bij de stand! Wij hopen u daar te mogen begroeten. De jaarmarkt duurt van 13.00 tot 21.00 uur.

Namens de fractie PvdA-GroenLinks en de besturen van PvdA en GroenLinks,

Nicolette Warmenhoven,
secretaris