20 juni 2013 | Oude School, Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef

Uitnodiging ledenvergadering donderdag 20 juni 2013

Geachte leden,

Graag nodigen we u uit voor een ledenvergadering op 20 juni aanstaande. Onderwerp van de vergadering is de voorbereiding van de raadsverkiezingen in Wijdemeren voor de periode 2014-2018.

Een aantal maanden geleden heeft onze raadsfractie op verzoek van het bestuur de mogelijkheden nagegaan voor samenwerking met GroenLinks. De raadsfractie van GroenLinks heeft ons hiertoe benaderd. Vorige week hebben we als bestuur en fractie samen, in overleg met bestuur en fractie van GroenLinks, besloten om één en hetzelfde voorstel te doen aan onze ledenvergaderingen: onder ons beider namen één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma indienen en na de verkiezingen als één raadsfractie optreden onder de naam PvdA/GroenLinks.

De reden hiervoor is dat onze insteek in de verkiezingen grote overeenkomsten vertoont en dat het veel doelmatiger is om de progressieve krachten in Wijdemeren te bundelen. We hebben dan méér achterban  en hopelijk (veel) meer kiezers. We kunnen dan ook weer een goede kandidatenlijst opstellen. Met GroenLinks zijn we overeen gekomen dat de PvdA de lijsttrekker zal leveren: Sandra van Rijkom, onze huidige fractieassistente. Tweede op de lijst wordt dan Stan Poels van Groen Links en derde weer een PvdA kandidaat.
Verdere details zullen hopen wij ter vergadering te kunnen melden.

We hopen u op 20 juni te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Nicolette Warmenhoven
secretaris PvdA Wijdemeren
M. 06 53 404610
nwarmenhoven@okapiadvies.nl