Door Kees Hardam, PvdA op 19 januari 2016

Oliebollen en een gelukkig 2016

Op woensdag 30 december 2015 heeft een team van PvdA-ers en Groen Links-ers zelfgebakken oliebollen uitgedeeld aan de bewoners van de verzorgings- en verpleegtehuizen in Wijdemeren.
Uiteraard had dit als doel om het personeel en de bewoners een goede jaarwisseling en een gelukkig 2016 toe te wensen.
Net zoals in de afgelopen jaren werd dit zeer op prijs gesteld. Sommige bewoners herkenden ons van de afgelopen jaren. “Zijn jullie er weer ?” Een bewoonster vond onze oliebol veel lekkerder dan die van de supermarkt. En met diverse bewoners hebben we een (kort of lang) gesprek kunnen voeren.

Kortom, voor herhaling vatbaar, en in december 2016 melden we ons weer.

Rest ons vanuit deze plek iedereen een goed, gezond en gelukkig 2016 toe te wensen.

Dat het ook politiek een mooi jaar mag worden.

Namens de leden, het bestuur en de fractie van PvdA/Groen Links Wijdemeren

Stan Poels

Kees Hardam, PvdA

Kees Hardam, PvdA

Juist in deze tijd wil ik mijn bijdrage leveren aan de basiswaarde van de PvdA: eerlijk delen. Bezuinigingen raken gemeentes hard en zullen ook in de komende periode hun weerslag hebben op gemeentelijk beleid. Hoewel er minder geld beschikbaar is, bieden ze kansen voor de gemeente om invloed te vergroten en dienstverlening te verbeteren. Ik

Meer over Kees Hardam, PvdA