19 januari 2014

GroenLinks heeft vragen

Naar aanleiding van de aan de raad toegestuurde vergaderstukken Portefeuillehouders overleg Sociaal Domein  regio Gooi- en Vechstreek heeft de fractie Groen Links Wijdemeren een 2-tal schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

In de commissie B&M van 6 februari 2014 heeft de burgemeester aangegeven dat  de gemeente tot dusverre nog geen enkele samenwerking binnen de regio Gooi en Vechtstreek
heeft opgezegd. N.a.v bovengenoemde stukken de volgende vragen:

1. Participeert  wethouder zorg, dhr  Boermans momenteel nog in dit bestuurlijk overleg in Gooi en Vechtstreek ?

2. Hoe verhouden de opmerkingen van de burgemeester (en van de wethouder Zorg) zich met het de standpunten van de gemeente Wijdemeren in dit overleg waarbij we zeer regelmatig (als enige, samen met Weesp)  tegen voorstellen stemmen. ? Bijvoorbeeld tegen de Bestuursopdracht Vernieuwend Welzijn. En tegen het projectplan WMO. (En soms stemmen we in “onder voorbehoud”. Welk voorbehoud ?)

Namems de fractie van Groen Links Wijdemeren

Stan Poels