Door op 11 maart 2013

Instemming met maatwerk voor ASV Ankeveen en SV ‘s-Graveland

De PvdA heeft in de commissie Maatschappelijke Zaken de voorkeur gegeven voor maatwerk voor ASV uit Ankeveen en SV ‘s-Graveland. Voor de PvdA stond het behouden van beide clubs voorop. Niet alleen omdat het kunnen sporten in de dorpskernen belangrijk is, maar ook in verband met het belang van de leefbaarheid van de kernen. Dit onderwerp staat hoog op de politieke agenda van de PvdA. Leefbaarheid van kernen kan alleen gegarandeerd worden wanneer naast sportvoorzieningen ook winkels, scholen, kinderopvang en het MKB in de kernen behouden blijven.

De PvdA was dan ook blij te horen dat het de wethouder gelukt is om zowel met de sportverenigingen van Ankeveen als die van ‘s-Graveland een maatwerkoplossing af te spreken. De insteek van de PvdA was ook om de subsidie op de buitensport accommodaties te harmoniseren en de verschillen in subsidie tussen de verschillende verenigingen kleiner te maken. Deze inzet is nog niet gehaald. Echter gezien de redding van ASV en SV ‘s-Graveland, heeft de PvdA in de raadsvergadering van 28 februari in kunnen stemmen met raadsvoorstel Buitensportaccommodaties.

Datum 11-3-2013