Door Lia Moote op 23 november 2014

Reactie PvdA en Groenlinks op DorpsBelangen

GL-PvdA

Graag reageren wij als afdelingsbesturen van de PvdA en Gr. Links Wijdemeren op het bericht van Dorpsbelangen aan de inwoners van Wijdemeren naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad om te gaan samenwerken met in de Gooi- en Vechtstreek , met Gooistad als stip aan de horizon, samen met Hilversum en Weesp.

Ook wij duiken even in het verleden, het ontstaan van Wijdemeren. Loosdrecht was destijds een Utrechtse gemeente die al jaren provinciegrens overschrijdend werkte. Maar toch probeerden toenmalige bestuurders Loosdrecht verder richting Utrecht te dringen. De Loosdrechters hebben zich daar toen fel tegen verzet, met als gevolg dat Loosdrecht haar bestuurlijke activiteiten in het Gewest Gooi- en Vechtstreek mocht blijven uitvoeren: brandweer, politie, ambulances enz.

Dit was en is een logische stap geweest in het belang van Loosdrecht.

Dan komt de vrijwillige samenvoeging van ‘s- Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht. De wil om niet onder de voet gelopen te worden door Weesp en Hilversum speelde een rol, maar doorslaggevend was de oriëntatie van de inwoners op Hilversum. Wijdemeren werd een prachtige gemeente met haar kernen. Van begin af aan is gewerkt aan de leefbaarheid en de eigen identiteit van die kernen en in het Gewest (thans: Regio) Gooi- en Vechtstreek is en wordt er samengewerkt op diverse onderdelen.

Vervolgens gebeurt er iets vreemds in februari 2013: de samenwerking met Stichtse Vecht kwam als een donderslag bij heldere hemel vanuit het Dorpsbelangen- college naar de gemeenteraad. De oppositie wist van niets, was niet eens vooraf geïnformeerd en naar de mening van de bevolking werd al helemaal niet gevraagd. Onze partijen, PvdA en Gr. Links hebben zich hier altijd tegen verzet. ” We horen in Gooi daar werken we al samen en doen wij als gemeente onze zaken”. Natuurlijk gaat ook daar niet alles altijd goed. Maar de stap naar Utrecht was en is in onze ogen een wezensvreemde stap.

Het is vreemd dat het bestuur van DB zegt dat Wijdemeren zelfstandig moet blijven, terwijl de fractie in de gemeenteraad van 9 oktober 2014 toch ook aangaf dat dit niet meer haalbaar is. Het jarenlang bezuinigen door het wegstrepen van arbeidsplaatsen heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente Wijdemeren een aantal van haar taken niet meer kan uitvoeren.

Het toenmalige college heeft samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp gezocht en heeft daar flink in geïnvesteerd. Maar het resultaat zal in onze ogen onvoldoende zijn. Nu al blijkt uit de stukken over de transities in het sociale domein dat het “schuurt” en dat we ons zorgen moeten maken. Waar kunnen onze inwoners met hun meldingen van bijvoorbeeld mishandeling naar toe? Dat hoort niet in Utrecht te zijn. Waar vandaan krijgen onze kinderen (die voor het overgrote deel in de regio Gooi en Vechtstreek naar school gaan) eventuele jeugdzorg ?

De reactie van het bestuur van DB is er een uit angst ingegeven en steunt op achterhaalde argumenten van 12,13 jaar geleden.

Wijdemeren kan niet zelfstandig verder, of we blijven samenwerken met Stichtse Vecht, ontvangen daardoor aanmerkelijk minder geld van het Rijk en worden in de toekomst een Utrechtse gemeente of we blijven/gaan weer samenwerken met de regio Gooi- en Vechtstreek, waar trouwens de recente ontwikkelingen gezorgd hebben voor een mentaliteitsverandering, met waardering voor onze kernen-benadering.

Wij zijn en blijven een Gooi- en Vechtstreek gemeente die in de toekomst op gaat in een grotere gemeente. Angst voor de eigen identiteit van onze kernen hebben we helemaal niet. Loosdrecht blijft Loosdrecht, Nederhorst blijft Nederhorst, Kortenhoef blijft Kortenhoef en ’s- Graveland blijft ’s- Graveland om maar niet te spreken van Ankeveen, dat blijft eeuwig bestaan !

LAAT U GEEN ZAND IN DE OGEN STROOIEN DOOR MENSEN DIE MET HUN RUG NAAR DE TOEKOMST STAAN.

Lia Moote                                                   Felix Flameling

Voorzitter PvdA Wijdemeren                Voorzitter GroenLinks Wijdemeren

Lia Moote

Lia Moote

Sinds 1978 inwoner van Loosdrecht. Van 1986 t/m 2001 raadslid in Loosdrecht. Vanaf 2001 t/m 2006 Fractievoorzitter in Wijdemeren en ik ben 4 jaar wethouder geweest van 2006 t/m 2010. Nu voorzitter van de afdeling. Ik neem sinds het vertrek van Nicolette van Warmenhoven ook de functie van secretaris a.i. waar.

Meer over Lia Moote