Door op 4 juni 2013

Samenwerking Wijdemeren – Stichtse Vecht – Weesp bedreiging Sociaal Domein

PERSBERICHT 23 mei 2013

Onderbouwing samenwerking Wijdemeren-Stichtse Vecht-Weesp boterzacht en bedreiging voor goede uitvoering sociaal domein

De fracties van CDA, PvdA en GroenLinks in Wijdemeren zien een samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp als een bedreiging voor de uitvoering van de taken die gemeenten van het Rijk krijgen overgedragen in het sociaal domein (jeugd, arbeidsmarkt, maatschappelijke zorg). Het steekt de fracties dat na het verkennend onderzoek wel een lijstje met ‘samenwerkingstaken’ wordt gegeven, maar elke onderbouwing hiervoor ontbreekt. Ook is er niet naar andere samenwerkingsvormen binnen de bestaande en al samenwerkende regio Gooi en Vechtstreek gekeken.

Volgens CDA, PvdA en GroenLinks is de hele voorgestelde samenwerking op lucht gebaseerd en geboren uit angst voor samenvoeging met een grotere gemeente. Er is vooral gekeken naar wat niet in Gooi en Vechtstreek lijkt lukken, maar niet naar zaken die wel goed gaan. Inwoners van Wijdemeren, en met name degenen die op zorg aangewezen zijn, zullen de dupe worden van deze zinloze bestuurlijke rondedans.

Voorbereiding sociaal domein teniet gedaan
Op dit moment wordt in Gooi en Vechtstreek op het gebied van het sociaal domein uitstekend samengewerkt. Door deze samenwerking konden bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp en het WMO taxivervoer in de regio een kwaliteitsimpuls krijgen en wordt veel kennis gedeeld bij de uitvoering van de WMO. Ook wordt al enkele jaren de nieuwe wetgeving vanuit het Rijk met de betrekking tot de overgang van de Jeugdzorg en AWBZ intensief voorbereid. Dat is dinsdagavond nog eens gebleken tijdens een voortgangsbespreking van de verantwoordelijke wethouder en ambtelijke organisatie aan de gemeenteraad. De jarenlange voorbereiding wordt straks teniet gedaan als de samenwerking in Gooi en Vechtstreek wordt beëindigd. Wijdemeren zal met Stichtse Vecht (en gedeeltelijk Weesp) helemaal opnieuw moeten beginnen. Bij de voorbereiding zijn verschillende ambtenaren van de gemeente Wijdemeren gemiddeld één tot anderhalve dag per week betrokken geweest.

Voordelen niet aangetoond
Ondanks de lovende woorden in het Raadsvoorstel (het leek wel een toeristische brochure) zijn de voordelen van het nieuwe samenwerkingsverband niet aangetoond. Dit was in februari voor de grootste coalitiepartij DorpsBelangen aanleiding om met een motie een voorwaarde om het verkennend onderzoek te starten.

Met vriendelijke groet

Jan Hermans, fractievoorzitter PvdA