Door op 16 september 2014

Voorzittershamer is overgedragen.

De ledenvergadering van de PvdA Wijdemeren heeft gisteravond, 15 september, bij acclamatie Lia Moote gekozen als haar voorzitter.

Zij kreeg symbolisch de voorzittershamer overgedragen door Kees Bosdijk die ruim vier jaar voorzitter van de afdeling was. De afdeling sprak grote waardering uit voor de aftredende voorzitter die de afgelopen jaren de afdeling met grote inzet heeft gediend. Kees Bosdijk blijft lid van het bestuur van de PvdA afdeling Wijdemeren.
Kees Hardam volgt Lia Moote op als penningmeester van de afdeling.

OverdrachtHamer