6 januari 2015

Zorg in de buurt

Op de website www.pvda.nl/zorgindebuurt staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.