Bestrijden van de jeugdwerkloosheid

Inzetten op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid, samen met de regionale partners en het bedrijfsleven.